Peresõbralikud tööandjad saavad taotleda ametlikku märgist

Koostöös Äripäeva, ajakirja Pere ja Kodu ning Eesti Personalijuhtimise Ühinguga on Sotsiaalministeerium juba 15 aastat tunnustanud tööandjaid, kes on toetanud töö-, pere- ja eraelu ühitamist. Paljud töötajad tegelevad igapäevaselt kesktee otsimisega töö-, pere- ja eraelu vahel nõnda, et ükski osapool ei kannataks. Peresõbralikkus on järjest olulisem argument töökoha valikul ja annab märku tööandja väärtustest, kirjutab Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Laura Viilup.

Eelmisel aastal alustas Sotsiaalministeerium koos partneritega Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise mudeli väljatöötamist. See on tööandjatele mõeldud pikaajaline programm, mille käigus hinnatakse ja konsulteeritakse tööandjaid peresõbralike võimaluste loomisel. Protsessi lõpus pälvib tööandja peresõbraliku tööandja märgise, mis näitab, et tööandja hoolib oma töötajaskonnast ja hindab tema soove ning vajadusi töö ja pereelu ühitamisel.

Peresõbralikkus parandab tööandja konkurentsivõimet
Tihti mõeldakse töö-, pere- ja eraelu ühitamisest rääkides automaatselt väikeste lastega töötajatele, kuid teema võib olla sama oluline ka teiste töötajate jaoks. Näiteks võib olla suurem vajadus toetavale töökeskkonnale ja tööandja mõistvale suhtumisele vanurit hooldaval töötajal. Aga ka professionaalsel tasemel spordi või mõne muu hobiga tegelevad inimesed, kellel võimaldatakse oma tööaega ja -koormust sõltuvalt spordihooajast või muudest hobiga seotud tegevustest sättida. Eelkõige tähendab peresõbralikkus seda, et tööandja lähtub töötajast kui indiviidist ning pakub toetust konkreetse eluetapi väljakutsetega toimetulekuks.

Kui tööandja mõistab töötaja soove ja vajadusi, siis on töötaja rahulolevam ja see võimaldab tal rohkem ka tööle keskenduda. Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad üldjuhul konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse efektina on välja toodud haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate madalamat stressitaset ja tööandja maine paranemist.

Peresõbralikud tööandjad võimaldavad oma töötajatel tasakaalukamalt elada. Töötajate ja nende perede elukvaliteet tõuseb: vähenevad pinged pereelus ja alaneb stress tööelus.

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemise protsess
Sotsiaalministeeriumi poolt väljaantava peresõbraliku tööandja märgise saamiseks tuleb tööandjal läbida põhjalik hindamis- ja konsulteerimisprotsess. Märgise saamiseks kulub 1,5-3 aastat. Tööandja, kes on juba peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomisega tegelenud, võib läbida märgise taotlemisprotsessi kiiremini.

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada kandideerimisankeet. Igal aastal valitakse esitatud ankeetide põhjal teatud arv tööandjaid, kes saavad alustada märgise taotlemist.

Märgise taotlemise protsess sisaldab hetkeolukorra analüüsi, millega tehakse kindlaks tööandja peresõbralikkuse tase ning arengupotentsiaal. Selleks tuleb tööandjal täita enesehindamise vorm ja osaleda eelhindamise tegevustes.

Järgmises etapis valib tööandja, koos talle määratud konsultandiga, välja meetmed, mille abil peresõbralikkust suurendada ning koostatakse tegevuskava nende rakendamiseks. Selles etapis väljastatakse tööandjale algmärgis, mida ta saab oma kommunikatsioonis juba kasutama hakata.

Kolmandas etapis on tööandja põhiliseks ülesandeks valitud meetmete rakendamine ja võrgustikuüritustel osalemine. Etapi lõpus hinnatakse saavutatud taset ja tööandjale määratakse vastava taseme märgis.

Iga kahe aasta tagant viiakse läbi tööandja järelhindamine, mille tulemusena otsustatakse märgist uuendada, pikendada või märgis ära võtta.

Kogu taotlemisperioodi vältel on tööandjale toeks konsultant, kes nõustab tööandjat peresõbraliku organisatsioonikultuuri kujundamisel. Meetmeid, mille hulgast omale sobilikke tegevusi valida, on enam kui 150. Meetmete valikul võetakse arvesse tööandja hetkeolukorda ja soovi märgise taseme saavutamise osas.

Lisaks konsultandile ja tööandjale osalevad protsessis ka assessor, kes viib läbi eel- ja vahehindamisi ning hindaja, kelle ülesandeks on lõpp- ja järelhindamiste läbiviimine.

Kes saavad osaleda peresõbraliku tööandja konkursil?
Peresõbraliku tööandja märgist saavad taotleda kõik tööandjad nii erasektorist, avalikust kui ka kolmandast sektorist. Enne märgise taotlemist ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid, piisab sellest, kui tööandjal on soov areneda ning peresõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada.

Töötajate töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, mis võimaldab püsivalt ja jätkusuutlikult muuta organisatsioonikultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Seetõttu on märgise saamise protsess pikaajaline ja mitmete toetavate tegevustega sisustatud.

Peresõbralikkust soodustavad tegevused Ericsson Eesti näitel:

 • Töötajate esimese klassi minevad lapsed saavad kingituseks gloobuse. Samuti tunnustatakse kingitusega töötajaid lapse sünni, kooli lõpetamise jmt tähtsa sündmuse puhul.
 • Töötajatel on võimalik käia tööaja sees tasuta massaažis vastavalt töötervishoiuarsti ettekirjutusele.
 • Töötajatele pakutakse psühholoogilist nõustamist kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles.
 • Töötajad saavad toidukompensatsiooni, tagamaks, et kõigil töötajatel oleks võimalus päevas kindlasti sooja sööki süüa.
 • Suitsetamisest loobumiseks pakutakse töötajatele tasuta nõustamist.
 • Kasutatakse kaizen parendusettepanekute süsteemi st altpoolt tulnud initsiatiivi tunnustatakse.
 • Töötajatele pakutakse ettevõtte siseselt tasuta karjäärinõustamise teenust.
 • Töötajad saavad osaleda ettevõtte ruumides toimuvatel joogatreeningutel.
 • Toimub tootmisvõimlemine ning kontorivõimlemine.
 • Töötajate sünnipäevakaardid on töötajate laste joonistatud.
 • Töötajatele korraldatakse Terviseakadeemiat, kus pakutakse tasuta personaaltreeninguid, toitumisnõustamist, erinevad tervislike eluviiside loenguid, ühiselt osaletakse erinevatel spordiüritustel (SEB Maraton, Maijooks, Stamina) ja kasutatakse siseterviserada.
 • Töötajatele pakutakse staažipuhkust ning täiendavaid puhkusepäevi (nt abiellumisel, lähedase kaotuse puhul jms).
 • Töötajate lastele viiakse läbi inseneri õpitube ja koolivaheajal korraldatakse ekskursioone.
 • Toetatakse töötajate arengut s.h. tasemeõppe toetus.
 • Lähedase kaotuse või töötaja surma korral saab tema pereliige rahalist toetust kui ka tasuta nõustamist.

Peresõbraliku tööandja märgise protsessi koordineerib Civitta Eesti AS. Märgise täpsema taotlemise kohta saab lisainformatsiooni siit: tööelu.ee

Peresbralikmargis

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s