Kui sinu lähedane läheb elama hooldekodusse – soovitused lähedastele

 • Küsi hooldekodult näha hooldusplaani. See tuleb koostada 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest. Hooldusplaani saab hooldekodult küsida teenust saav inimene või tema seaduslik esindaja.
  • Hooldusplaanis peavad olema kirjas hoolduse individuaalsed eesmärgid, hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus. Eraldi tuleb tuua välja tugitegevused inimese iseseisvuse säilitamiseks.
  • Hooldusplaani koostamisel tuleb hooldusvajaduse kõrval hinnata ka tervishoiuteenuse vajadust. Seetõttu on oluline, et hooldusplaani koostamisse on kaasatud kas perearst, pereõde või mõni muu tervishoiutöötaja, kes oskab hinnata inimese vajadust tervishoiuteenuste järele. Seejärel saab otsustada, milline on lähedaste roll arsti külastuste juures (nt kas transpordi arsti juurde ja saatja korraldab hooldekodu või perekond/KOV) ja kas oleks vaja leida uus hooldekodu lähedal asuv perearst.
  • Kui hooldusplaani pole tehtud või ei näidata, siis esmalt pöördu hooldekodu omaniku poole ja küsi kirjalik selgitus ning tähtaeg, millal hooldusplaan valmib.Kui teenuseosutaja keeldub teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale hooldusplaani väljastamast, siis on see vastuolus sotsiaalhoolekande seadusega ja soovitame võtta ühendust sotsiaalkindlustusametiga, kes teeb teenuse osutamise üle järelevalvet.

 • Teavita oma lähedase perearsti, kui inimene liigub hooldekodusse, mis on perearsti piirkonnast väljaspool. Vajadusel vii oma lähedane üle hooldekodu piirkondliku perearsti nimistusse.
 • Hooldekodusse minnes võta kaasa arsti määratud raviskeem – ravimite andmisel peab hooldekodu sellest juhinduma. Kui arst muudab ravi, palu arstilt uus raviskeem ja edasta see hooldekodule.
  • Muul juhul võid küsida näha arsti kirjutatud raviskeemi ja hooldekodus selle põhjal koostatud ravilehte. Erisuste korral küsi põhjendusi ning ravi muutnud arsti kontaktandmeid.
 • Ravimite viimisel oma lähedasele, kirjuta tema nimi igale ravimi pakendile ja palu need panna temanimelisse ravimikarpi. Nii jõuavad õiged ravimid õige inimeseni. Pane ravimitega kaasa ostutšekk – hooldekodu vajab seda ravimite päritolu tõestamiseks.
 • Koos ravimitega edasta hooldekodule ravimite annustamise skeem ja arsti nimi, kes on ravimid määranud. Arsti andmed on vajalikud, et hooldekodu saaks vajadusel arstiga ühendust võtta.
 • Kui ravimid ostab hooldekodu, küsi vajadusel näha isiklikku ravimikarpi ja veendu, et ravimid, mida arst on välja kirjutanud, on ka karbis olemas.
 • Kõik ravimid peavad olema ravimite säilitamiseks mõeldud lukustatavas ruumis või eraldi ruumi puudumisel lukustatud kapis ega tohi olla kõrvalistele isikutele kättesaadavad. Kui näed ravimeid vedelemas laual või muudes kohtades, teavita sellest ravimiametit.
 • Kui sul on kahtlus, et hooldekodu ei järgi raviskeemi, sinu lähedane on saanud valesid või liiga palju ravimeid, teavita koheselt terviseametit. Raskemate rikkumiste puhul nagu kehaline väärkohtlemine, teavita koheselt politseid. Vajadusel teeb terviseamet hooldekodusse täiendava kontrollkäigu ning annab kriminaalse süüteo kahtluse korral materjalid üle prokuratuurile.
 • Küsi üle, kas hoolekandeasutus on ka tervishoiuteenuse osutaja. Hooldekodul ei pea olema tegevusluba tervishoiuteenuse osutamiseks, kuid see on vajalik, kui suur osa teenuse saajad vajavad suuremas mahus õendustoiminguid nagu sidumised, lamatiste ravi jms.
 • Hooldekodu valimisel lähtu kindlasti lähedase vajadusest. Kui inimene vajab ka suures mahus tervishoiuteenust, veendu, et hooldekodul on võimekus vajalik teenus tagada – näiteks osutab kohapeal õendusteenust või tagab selle läbi oma koostööpartnerite.
 • Loe läbi teenuse osutamise lepingu tingimused ning veendu, et teenuseosutaja on lepingutingimusi täitnud ning lepingu tingimused oleksid kooskõlas tegeliku olukorraga;
 • Sularahas arveldamisel küsi alati tšekke vms, mis tõendaksid raha sihtotstarbelist kasutamist.

3 Comments

 1. Nähes artikli pealkirja, olin ma kohe positiivselt üllatunud, sest sellist informatsiooni ootan ma juba ammu. Sisu seevastu valmistas väga suure pettumuse. Soovitused on seotud ainult bürokraatliku poolega, mis eemaldab olukorrast kogu inimliku aspekti. Lisaks õõnestab ühiskonna usaldust hooldekodude suhtes (mis on juba niigi madal). Miks rõhutab Sotsiaalministeerium, et nii pingsalt on vaja jälgida riigi poolt välja õpetatud professionaalide tööd? Miks on oluline hooldekodus oleva inimese hooldusplaan, aga see täiesti puudub kodus hooldust saaval inimesel? Hooldekodusse minek on tugevalt seotud psühholoogiliste aspektidega, miks nendega tegelemine ei ole välja toodud? Sotsiaalministeerium ei tohiks oma töökohustusi veeretada niigi raskes olukorras olevate inimeste õlgadele. Lisaks ootan uut postitust soovitustega, millega on päris inimesel päris elus midagi peale ka hakata.

  Meeldib

 2. Väga asjalik artikkel!
  Kas Te võiks kirjutada sarnase nõuannete nimekirja ka selliseks juhuks, kui sa ise pead valmistuma hooldekodusse minemiseks? Nt kui oled terve mõistusega nooremapoolne inimene, kes vajab ööpäevas mitu korda abi, kuid ei leia omale 30-eurose kuutoetusega nõus olevat hooldajat.
  Aitäh!

  Meeldib

 3. Seda peaks vältima viimase hetkeni. Valus on,et puudega inimeste ühingud ei seisa ennetuse eest ja peavooluga kaasa läheb. Tiia Sihveri ja Ülle Valvari lahkumine ELIL juhatusest korraga näitab,et väärikuse eest ei seisa keegi ning hirm siin vanaks saada ainult kasvab.. Kirjutan neid ridu vesi silmis ja apaatselt voodis olles. Lõhutud turvatundega. ELIL pidi muudetama avalikuks huvikaitsjaks.. Olen küll vaid 31aastane puudega kuid kardan juba praegu. Vaeseid sante peidetakse ka meedias mis võimendab.. ükski haigla ei võta valu ära.. Olen püüdnud saada ühendust ajakirjanikuga kuid keegi ei vasta..

  Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s