Noortegarantii tugisüsteem aitab omavalitsustel noortest hoolida

Uus, proaktiivne lähenemine haridusest ja tööhõivest väljakukkunud noorte abistamisele on toonud juba häid tulemusi. Peagi on algamas noortegarantii tugisüsteemi uus seire ehk potentsiaalselt abivajavate noorte väljaselgitamine, mille tarvis saavad omavalitsused esitada taotlusi oma piirkonna noorte kohta andmete saamiseks, et neid tagasi tööle või kooli aidata. Uuest lähenemisest ja selle esimesteset tulemustest kirjutab sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Kelli Ilisson.

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on juba enam kui poolteist aasta andnud võimaluse kohalikul omavalitsusel leida üles oma piirkonnas elavaid abivajajaid noori, et neile abi pakkuda. Tugisüsteemi on tänaseks vähemalt korra kasutanud 58 kohaliku omavalitsust, kellest 35 on seda kasutanud järjepidevalt (vähemalt 2 seiret järjest). NGTS rakendamise aja jooksul on abi vajanud ca 543 noort, osa neist on täna ka juba oma eesmärgini jõudnud ja vajaliku abi saanud ning osa alles liigub koostöös toetavate spetsialistidega oma eesmärgi poole. Noorele on tugisüsteem andnud võimaluse liikuda tagasi kooli või minna tööle. Mured, millega noored abi vajavad on väga erinevad: hirm uuesti põruda ja uusi asju proovida; negatiivsed emotsioonid koolist; madal motivatsioon; sotsiaalse võrgustiku vähene toetus; teadmatus ja segadus tuleviku ees; vaimse tervise mured ja sõltuvused. Mitteõppivate ja mittetöötavate noorte abistamine on ühelt poolt nii „tulekahju kustutamine“ kui ka ennetus, sest täna tööle või haridusse tagasi aidatud noor on väiksema tõenäosusega homme mõne muu sotsiaaltoe või -teenuse saaja.

Proaktiivsus on uus lähenemine

Noorte abistamine kohalikul tasandil on oluline, sest noored on tööturul vähese kogemuse, madalama haridustaseme või erialase hariduse puudumise tõttu ebasoodsamas olukorras. Noortegarantii tugisüsteemi väärtus ei peitu ainult noorte abistamises, sest abi on tegelikult võimalik saada igal noorel pöördudes kohaliku omavalitsuse poole. NGTS lisandväärtus peitub uues lähenemises. Enne noortegarantii tugisüsteemi ei olnud tavaline, et kohalik omavalitus uurib ise piirkonnas potentsiaalselt abivajavate inimeste kohta informatsiooni ja pakub neile abivõimalusi, mille vastuvõtmine on inimese jaoks mõistagi vabatahtlik. Kohalik omavalitsus on ikka oma piirkonnas elavatele inimestele abi pakkunud, kuid vaid siis kui spetsialistini vastav info jõuab või inimene ise  abi küsib. NGTS-s vahetuvad selles kontekstis rollid ehk omavalitsus astub abistamissuhtes ise esimese sammu, mis näitab hoolimist ja huvi oma piirkonna noorte käekäigu vastu.

Koostöö arendamise ja kitsaskohtade märkamise võimalus piirkonnas

Noore poole pöördudes on oluline, et omavalitsuse ametnikul oleks selge ülevaade teenustest ja võimalustest, mida noorele on võimalik pakkuda. Lisaks on noortegarantii tugisüsteemi raames välja töötatud juhtumikorralduse mudel, mida on praktikas täiendanud igapäevaselt praktiseerivad juhtumikorraldajad (vaata siit). Seejuures on oluline, et juhtumikorraldust kui ühte sotsiaaltöö meetodit ei kasutata ainult töös noorega vaid sinna kaasatakse ka olulised koostööpartnerid tervishoiu-, haridus- ja õigussüsteemist. Nii saab arendada valdkondade vahelist koostööd, et pakkuda võimalikult täielikku abi ebasoodsamas olukorras olevatele noortele. Lisaks on võimalik saada aimu ka põhjustest, miks noored üldse koolist või töölt eemale jäävad. Seetõttu on oluline küsida: Kuidas paremini omavahel koostööd teha, et noorte haridusest ja/või tööturult eemale jäämist ennetada?  Milliseid teenuseid on vaja piirkonnas arendada? Kas mõned teenused dubleerivad teineteist? Millistest võimalustest on meie piirkonnas puudu?

Paraku on kohalike omavalitsuste võimekus pakkuda noorele vajalike lahendusi väga erinev. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel avatud taotlusvooru kaudu võimalik taotleda puuduolevate teenuste või tööjõu jaoks lisarahastust. Taotlusi saab teha ka mitme omavalitsuse peale, et osutada teenuseid ühiselt. Samuti on võimalik näiteks palgata piirkonda juhtumikorraldaja, kes igapäevaselt noortele abi ja tuge saab pakkuda.

Tagasiside ja edulood

Noortegarantii tugisüsteem on erisugune, sest see võimaldab väljatöötatud IT-lahenduse abil kohalikul omavalitsusel ise noorte poole pöörduda ja juhtumikorraldusmudeli abil noortele sobivat abi pakkuda. Ei saa eeldada, et kõik noored kohe suure heameelega pakutava abi ka vastu võtavad ja kui algselt kardeti suurt pahameelt seoses eraelu puutumise põhimõtte rikkumisega, siis tegelik tagasiside noortelt ja mõningal juhtudel ka nende vanematelt on olnud valdavalt tänulik ja positiivne. Pigem nähakse seda hea märgina, et kohalik omavalitsus päriselt tunneb ka huvi ja soovib abi pakkuda. Samuti on juba täna mitmeid noori ja lapsevanemaid, kes koostöö lõppedes on tugisüsteemi juhtumikorraldajatele siiralt tänulikud pakutud toe, abi ja ühenduse võtmise eest. Nii oleme enam kui  pooleteise aasta jooksul saanud noortelt tagasisidest ja sellest  ka aina rohkem motivatsiooni ja kinnitust, et noortegarantii tugisüsteem on vajalik:

 

„Tööga läheb suurepäraselt, olen nagu või pannil- ilusti sisse sulanud/…/ Aitäh! Tahaksin Sind ka tänada- oled nii suureks abiks olnud mulle ja kindlasti ka paljudele teistele“/ – Anna, 17

„Minu arust sellest peaks noortele rääkima ka juba põhikoolis, et selline võimalus abisaamiseks on ja on isik, keda tegelikult ka huvitab, mis edasi saab, et nad ei jätaks oma kooli teed pooleli.“ – Joel, 20

/…Minu kui noore jaoks oleks küll olnud väga tähtis kui oleksin teadnud sellisest võimalusest …/ Jaanika, 19

 

Igapäevaselt noortegarantii tugisüsteemiga töötavad juhtumikorraldajad ütlevad, et noored, keda toetada tuleb ei ole ainult need, kelle poole on nad ise pöördunud, vaid järjest enam leiavad abivajajad noored või nende lähedased nõustamis ja abivõimaluse ka ise üles, sest on tugisüsteemist kuulnud või on neile seda soovitatud.

Kohalikel omavalitsustel on võimalus läbi Sotsiaalteenuste-ja toetuste andmeregistri, STAR, esitada NGTS taotlust veel 14.oktoobrini, et samuti saada andmeid oma piirkonna ebasoodsamas olukorras olevate noorte kohta ning ühtlasi saada osa võimalusest hoolida ja pakkuda abikätt haridusest ja tööturult eelmale jäänud noortele.

 

Lisainfo noortegarantii tugisüsteemi kohta:

www.tooelu.ee/ngts

www.tooelu.ee/tugisysteem

 

 

2 Comments

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s